Bölüm Başkanından

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Türkiye’nin havacılık ve uzay alanındaki ilk ihtisas üniversitesi olması sayesinde bünyesinde bulundurduğu seçkin öğretim üyeleri ile Yazılım Mühendisliğine yeni bir bakış açısı kazandırmaktadır. Öğrencilerimiz temel eğitimleri sırasında öğrencilerimiz ilgi alanları doğrultusunda veri tabanı sistemleri, yapay zeka, derin öğrenme, bulut bilişim, robotik, güvenlik, gömülü sistemler, görüntü işleme, ve veri madenciliği gibi çeşitli konularda da uzmanlık kazanacaklardır. Yazılım mühendisliği büyüleyici bir alandır ve artık hayatımızın vazgeçilmezidir. Yazılım Mühendisliği Bölümü, öğrencilere seçkin bir öğretim ve araştırma ortamı sağlamak için en yüksek önceliği verir. Öğrencilerin mesleğinde başarılı olmak için analitik düşünme, problem çözme ve proje tabanlı öğrenme gibi becerileri kazanmalarını sağlar. Amaç, öğrencileri her seviyede rekabet edebilmeleri için en yüksek özgüvene sahip en son teknik becerilerle güçlendirmektir. Bu hedeflere ulaşmak için, onlara son teknoloji ekipman ve laboratuvarlarla yüksek motivasyonlu fakülte sağlıyoruz. Bölüm, öğretim düzeyini geliştirmeye ve öğrencilere yukarıda bahse konu gelişim becerileri konusunda en iyi imkanlar sağlamaya önem verir. Derslerde, öğrenme biçimi olarak ezberin ötesine geçerek, güncel konulardaki müfredatlar, öğrenci odaklı eğitim ve sektör işbirliği projeleri ile birlikte, öğrencilerin üst düzeyde derslere katılımını ve derinden öğrenimini mümkün kılmayı hedefleyen aktif öğretim yöntemleri teşvik edilmektedir. Bölümdeki öğretim üyeleri aşağıdaki alanlarda uzmanlığa sahiptir: Büyük Veri, Veri Analitiği, Bulut Bilişim, Yapay Zeka, Makine Öğrenmesi, Görüntü İşleme, Bilgisayar Ağları ve aktif araştırmaların yürütülmesine rehberlik etmektedir. Program süresince alınan eğitimler sayesinde, sadece teknik becerilerini geliştirmek değil, endüstri ihtiyaçları, dijital dönüşüm gibi gelişmelere kolay adapte olma becerilerine de sahip olacaksınız. Üniversitemiz bünyesindeki Araştırma ve kuluçka merkezlerimiz de bu hedeflere ulaşma yolunda atılmış bir adımdır. Yazılım Mühendisliği hakkında bilgi sahibi olacaklar hem de kendilerini önlerinde harika bir kariyere sahip olacak becerilerle donatacaklar.