Yazılım Mühendisliği Eğitim Formları
1-Staj Yönergesi
2-Staj Akış Şeması
3-Staj için Tercih Edilen Şirket Gereklilikleri (EK-0)
4-Zorunlu Staj Başvuru Formu (EK-1)
5-Zorunlu Staj Kabul Formu (EK-2)
6-Staj Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkısı Bilgi Formu
7-Zorunlu Staj Değerlendirme Formu (Firma Değerlendirmesi) (EK-3)
8-Zorunlu Staj Değerlendirme Formu (Öğrenci Değerlendirmesi) (EK-4)
9-Staj için Genel Sağlık Sigortası Taahhütnamesi Formu (Genel Sağlık Sigortası Olanlar için) (EK-7A)
10-Staj için Genel Sağlık Sigortası Taahhütnamesi Formu (Genel Sağlık Sigortası Olmayanlar için) (EK-7B)
11-Staj Raporu Yazım Biçimi
12-Öğrenci Staj Bilgi Tablosu
13-Staj Gereklilikleri
14-SENG Summer Internship Flow Chart (2022-2023)